Ejendomsservice

Vi påtager os kontakten til de mange håndværkere involveret i vedligeholdelsen af et boligkompleks og tjekker det udførte arbejde, så opgaverne udføres efter specifikationerne. De løbende tømrer- og snedkeropgaver løser vi gerne selv.

Ejendomsservice
Ejendomsservice er en professionel pasning af ejendomme, udenomsarealer, kontorfællesskaber mm. Det dækker videre over den vedligeholdelse, som hver dag, uge, måned er nødvendigt i driften af en ejendom. Det kan være alt fra reparation af løsrevne tagsten til plæneklipning og installation af elektricitet. Ejendomsservice kan altså dække over mange forskellige opgaver, som er mere eller mindre krævende.

Vi har ekspertise, kendskab og kontakter
Hos L. Nicolaysen har vi mange års erfaring indenfor håndværksbranchen. Det har givet os en god indsigt i, hvad godt og kvalitetsbevidst håndværk er. Derudover har vores mange år i branchen givet os et bredt favnende netværk bestående af alle mulige forskellige pålidelige håndværkere. Derfor føler vi os godt rustede til at påtage os ansvaret for ejendomsservice i boligkomplekser. Vi sørger for kontakten til de mange forskellige håndværkere, som bidrager til vedligeholdelsen af et boligkompleks. Fortløbende tømrer- og snedkeropgaver løser vi selv.

Kontakt os for mere info
Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker, at vi skal tage os af hele eller dele af ejendomsservice i et boligkompleks. Du kan også ringe og fortælle om, hvilke opgaver du søger løst, og så kan vi sammen strikke et uforpligtende tilbud sammen, som matcher dine behov og ønsker. Du kan finde vores kontaktoplysninger ved at klikke her.